عربي | | |
               
                 
 
     
5:30:57 PM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Meeting hold
   


Disclosure Basic
Information
   
PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT
    Meeting Content 
Meeting Agenda
  
    Company Name 
PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT
  
    Company Symbol 
PIIC
  
    Currency 
JD
  
    ISIN Number 
PS4004111952
  
    Meeting Date 
2017-09-25
  
    Meeting Day 
Monday
  
    Meeting Time 
13:00
  
    Meeting Location 
padico Building
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
 *
 


Last update date of data : 11\10\2017 12:44PM