عربي | | |
               
                 
 
     
12:40:32 PM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Not held yet
   


Disclosure Basic
Information
   
JERUSALEM CIGARETTE
    Meeting Content 
Meeting Agenda
  
    Company Name 
JERUSALEM CIGARETTE
  
    Company Symbol 
JCC
  
    Currency 
JD
  
    ISIN Number 
PS2003111643
  
    Meeting Date 
2018-09-25
  
    Meeting Day 
Tuesday
  
    Meeting Time 
13:00
  
    Meeting Location 
مقر الشركة في العيزرية
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
 *
 


Last update date of data : 12\09\2018 9:20AM