عربي | | |
               
                 
 
     
9:30:19 AM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Meeting hold
   


Disclosure Basic
Information
   
UNION CONSTRUCTION AND INVESTMENT
    Meeting Content 
Meeting Agenda
  
    Company Symbol 
UCI
  
    Currency 
USD
  
    ISIN Number 
PS4008112055
  
    Meeting Date 
2018-11-14
  
    Meeting Day 
Wednesday
  
    Meeting Time 
12:00
  
    Meeting Location 
Ramallah
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
Agenda*
 


Last update date of data : 04\11\2018 11:42AM