عربي | | |
               
                 
 
     
2:31:19 PM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Meeting hold
   


Disclosure Basic
Information
   
JERUSALEM CIGARETTE
    Meeting Content 
Meeting Agenda
  
    Company Symbol 
JCC
  
    Currency 
JD
  
    ISIN Number 
PS2003111643
  
    Meeting Date 
2018-12-19
  
    Meeting Day 
Wednesday
  
    Meeting Time 
13:00
  
    Meeting Location 
مقر الشركة في العيزرية
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
Agenda*
 


Last update date of data : 03\12\2018 9:01AM