عربي | | |
               
                 
 
     
1:38:15 PM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Meeting hold
   


Disclosure Basic
Information
   
PALESTINE REAL ESTATE INVESTMENT
    Meeting Content 
Meeting Agenda
  
    Company Symbol 
PRICO
  
    Currency 
JD
  
    ISIN Number 
PS4001111948
  
    Meeting Date 
2019-03-20
  
    Meeting Day 
Wednesday
  
    Meeting Time 
13:00
  
    Meeting Location 
باديكو هاوس
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
Agenda*
 


Last update date of data : 10\03\2019 4:40PM