عربي | | |
               
                 
 
     
10:43:38 AM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Meeting hold
   


Disclosure Basic
Information
   
JERUSALEM CIGARETTE
    Meeting Content 
Meeting Agenda
  
    Company Symbol 
JCC
  
    Currency 
JD
  
    ISIN Number 
PS2003111643
  
    Meeting Date 
2019-05-21
  
    Meeting Day 
Tuesday
  
    Meeting Time 
13:00
  
    Meeting Location 
مقر الشركة في العيزرية
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
Agenda*
 


Last update date of data : 07\05\2019 12:00PM