عربي | | |
               
                 
 
     
12:14:07 PM
   
         Print        
   
   
Meeting Status : Meeting hold
   


Disclosure Basic
Information
Decisions
Attendance
   
PALESTINE REAL ESTATE INVESTMENT
    Meeting Content 
Meeting Decision
  
    Company Name 
PALESTINE REAL ESTATE INVESTMENT
  
    Company Symbol 
PRICO
  
    Currency 
JD
  
    ISIN Number 
PS4001111948
  
    Meeting Date 
2018-09-05
  
    Meeting Day 
Wednesday
  
    Meeting Time 
11:00
  
    Meeting Location 
مكاتب باديكو
  
    Meeting adjourned Time 
12:00
  
    Meeting Chairman 
Palestine Development &Investment Co.Ltd/Amjad Yousef Mahmoud Hasson
  
    Meeting Recorder 
رشا متولي
  
    Is there Material Disclosures on the Agenda? 
No
  
Agenda
 *
Last update date of data : 06\09\2018 9:13AM